มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ประกอบด้วย 2 นิทรรศการ

 1. "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" 
     บันทึกพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ  อาทิ  ทรงเริ่มรับภารกิจทรงงานสอนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชากวีนิพนธ์ (Poésie) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งการเสด็จไปครั้งนั้น ทรงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

2.  "แสงหนึ่ง..โชติช่วงในดวงใจ" 
     ร้อยเรียงเรื่องราวที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อปวงชน เสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากสักเพียงใด ทรงปฏิบัติพระภารกิจโดยมิย่อท้อ ทรงทุ่มเทโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงประชา

วันที่ 27 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566  
ณ ชั้น 1 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เวลา 09.00 น.-16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

* พิธีเปิดงาน 27 เมษายน 2566 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระเมตตาสู่ปวงประชา พระกัลยามิตราจารย์”  ในเวลา 14.00-15.30 น.

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar